Regler Padel

Kortfattede padelregler

 • Poengsystemet er det samme som tennis.
 • Man server fra høyre del av banen på første serve, og den må treffe motsatt serverute på motsatt banehalvdel.
 • Spillet starter med en underarmsserve. Det er ikke love å serve over hoftehøyde.
 • Man har to forsøk på serven.
 • Linjene på banen brukes kun ved serve
 • Serven kan ikke spilles videre fra motspiller eller treffe veggen før den har sprettet i bakken.
 • Serven kan kun treffe glassveggen, ikke sidegjerdet.
 • Om ballen går direkte i motspillers vegg så telles den som ute. Innen ballen tar i motspillers vegg, så må den stusse i bakken.
 • Ballen kan kun sprette en gang i bakken på hver side av banen.
 • Man får spille volley (men ikke på serven), halvvolley eller la ballen stusse på veggen
 • Man får slå ballen på sin egen vegg for å få den over til motspillers banehalvdel
 • Motstander kan løpe ut av banen for å få ballen i spill igjen.
 • Spretter ballen to ganger på motstanders halvdel, får ditt lag poeng.
Påkrevd racket i henhold til reglene for padel

Padelregler

Banen og spillernes plassering

Padeltennis, eller padel, spilles i par på en bane som er 10*20 meter. Banen er delt med nett på midten og glass og gjerder rundt banen. Spillerne i et par står på den ene siden av nettet og det motsatte paret står på den andre siden av nettet.

Poengtelling

Poengtellingen i padel er det samme som i tennis. Du spiller best av 3 sett og i hvert sett må du vinne 6 kamper. I et game telles poeng som følger: 0, 15, 30, 40, game. Om stillingen er 40-40 så må du vinne med to poeng for at gamet skal avgjøres. Forskjellige poeng fra 40-40 omtales som «fordel serve» eller «fordel mottaker». Spiller som server sin poengsum sies alltid først, f.eks. 30-40.
Hvis poengsummen er 5-5, spilles det til første spiller har vunnet 7 game. Om stillingen er 6-6, spiller du en avgjørende kamp, kalt tiebreak. I ett tiebreak går man over til vanlig tellemåte, og da er det første til 7 poeng. Om poengstillingen i tiebreaket blir 6-6, fortsetter spillet til noen har to poengs margin. Vinner av tiebreak, vinner settet med sifrene 7-6. I ett tiebreak i padel server først et lag 1 poeng, deretter server motstander laget 2 poeng og deretter server man 2 poeng om gangen.

Serven i padel

Serveren står bak sin egen servelinje til høyre for midtlinjen. I motsetning til i tennis hvor du kaster ballen, må ballen i padel sprette en gang før du kan treffe den. Spillet startet med en underarmsserve, i eller under midjehøyde. Ballen serves over nettet diagonalt i motsatt serveboks. Når det spilles om første poeng i et game slås serven fra høyre diagonalt og siden så veksler man og slår serven fra venstre siden av midtlinjen i motsatt serveboks.

Du kan ikke løpe eller hoppe inn serven, men små bevegelser som ikke påvirker opprinnelig serveposisjon godkjennes. Eksempler som dette kan være å ta et lite skritt mot ballen.

Som i tennis har du to server i padel, en førsteserv og en andreserv. Hvis du misser på begge servene, kalles det en dobbelfeil og mostanderen vinner poenget.

Hvis ballen berører netter før den lander i serveruten, skal serven slås om igjen.

Ball i spill

Akkurat som i tennis kan ballen sprette maks 1 gang på din egen side når du spiller padel. Hvis motstanderne slår ballen i nettet vinner du og partneren poenget. Hvis motstanderne slår ballen direkte inn i veggene dine eller utenfor buret uten at ballen først spretter på din side, vinner du poenget.

Ballen kan kun treffes en gang av deg eller partneren din. Du kan velge å returnere ballen umiddelbart etter at den har sprettet i bakken eller etter at ballen først har sprettet og deretter vært i en av glassveggene eller gitteret. Du kan også returnere ballen på volley eller ved å smashe den, men ikke på serven. Du kan også bruke dine egne glassvegger for å få ballen over på motstanderens side. Dette kan være gunstig når mostandere slår baller langt inn på din side. Da kan du mure ballen i din egen glassvegg direkte på volleyen eller etter sprett.

Du kan smashe ballen så hardt at den spretter ut av buret etter sprett. Motstanderne har mulighet til å løpe ut gjennom utgangene for å prøve å slå ballen tilbake i spill.

Baller kan berøre nettet og spillet fortsetter som vanlig. Dette gjelder ikke på serven i padel.

Ballen er også tapt hvis:

 • Ballen treffes før den har passert nettet.
 • Spilleren hopper over nettet mens ballen er i spill.
 • En av spillerne eller racketen, klærne eller skoene de har på berører nettet.
 • Spiller treffer ballen to ganger.
 • Ballen i spill treffer en spiller eller noe på vedkommende bortsett fra racketen.

Hvem begynner å serve i padel?

Som oftest velger man side og hvem som startet med å serve ved kron og mynt eller lignende der vinner kan velge en av følgende:

 • Å være den som server eller tar imot serve, i så fall får motstanderne velge side.
 • Velge side på banen og i så fall får mostanderne velge å være den som server eller tar imot serve.

I et eventuelt par er det opp til spillerne å bestemme hvem som skal begynne å serve i hvert nye sett.

Dersom feil spiller server er det viktig å rette opp feilen så snart en oppdaget. Poeng som er spilt til feilen oppdages vil fremdeles telles. Hvis et game avsluttes før spillerne har oppdaget feilen, vil denne serveordren være gjeldende til settet er spilt ferdig.

Spill på retur av serve

Spilleren som returnerer serven må vente med å slå ballen til ballen spretter i serveboksen. Etter sprett kan servemottakeren velge å slå ballen før eller etter at den treffer sideveggen og/eller bakveggen, men ballen må aldri sprette mer enn en gang på din egen side. Når ballen har truffet høyre serveboks og ballen er returnert, er hele banen i spill.

Mottakerne av serve bestemmer hvem av spillerne i et eventuelt par som skal returnere den. Når rekkefølgen er bestemt, må den følges i hele resten av settet. Personen som server kan ikke serve før motstanderen er klar.

Servefeil

Det er en feil serve dersom:

 • Serven ikke spretter i eller på noen del av linjene rundt serveboksen.
 • Personen som server berører noen deler av sin egen servelinje/servboks før serven er slått.
 • Spilleren misser på ballen når han prøver å treffe den.

World Padel Tour

Vi har satt sammen en lengre artikkel for deg som vil vite mer om den største og mest kjente turneringen innenfor padel, nemlig World Padel Tour. World Padel Tour er padels versjon av ATP og WTA turneringene som vi kjenner fra tennis. World Padel Tour kan du også se via stream padel på Viaplay og Youtube. Trykk her for å lese mer om World Padel Tour. Dersom du ønsker mer informasjon om World Padel Tour kan det også være nyttig å lytte til noen podkast om padel, som du kan finne i vår oversikt. I årets World Padel Tour 2023 er Finland blant de nye arrangørene som har sluppet til. I tillegg er Abu Dhabi – med Abu Dhabi Padel Master – med for første gang, da World Padel Tour 2023 innledes i de forente arabiske emirater i februar. Fotball og padel knyttes også mer og mer sammen, etter at eier av Paris Saint-Germain kjøpte World Padel Tour i august 2023.

Padelregler video – Reglene i padel i video

Orker du ikke å lese igjennom padelreglene i tekstformat over, har vi funnet frem flere videoer om reglene i padel som du kan se under. Ofte kan det være lettere med en visuell gjennomgang i etterkant av å ha gått igjennom reglene i padel i tekstformat.

En uavhengig side om padel i Norge

Som store fans av padel er vårt mål med siden å gi dere så mye informasjon som mulig om padel i Norge. Vi skal prøve å utvikle siden til å bli det ultimate nettstedet for deg enten du spiller padel i Oslo, padel i Stavanger, padel i Bergen eller om padel er noe helt nytt for deg. Vi vil også prøve å gi deg litt oppdateringer etter hvert når det kommer til internasjonal padel, padel stream (livestream padel), padelpodkaster og det siste nye når det kommer til padelutstyr. Spansk? Da kan du sjekke ut Reglas Padel for en oversikt over padelreglene på spansk.